Loading...
Tärkeää tietoa

Sähkösuunnittelun sopimusehdot

Sopimusehdot omakotitalojen sähkösuunnitteluprojekteihin

Aikataulu

Elleivät osapuolet muuta sovi, noudatetaan seuraavaa aikataulua:

  • Ensimmäinen versio pistekuvists toimitetaan 10 työpäivän kuluessa siitä, kun aloituspalaveri on pidetty ja tarvittavat materiaalit on toimitettu.
  • Asiakkaalla on 2 viikkoa aikaa kommentoida ensimmäistä suunnitelmaa, jonka jälkeen suunnitelmat päivitetään 10 työpäivän kuluessa siitä kun kommenttikierroksen aika on päättynyt tai siitä kun asiakas on toimittanut mahdolliset suunnitteluun tarvittavat lisämateriaalit

Suunnittelijan vastuu

Suunnittelijan virhe- ja viivästysvastuu määräytyvät tämän sopimuksen ja kuluttajansuojalain ja konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 1995 mukaan. Suunnittelijan vastuu ei voi ylittää asiakkaan suunnittelusta maksamaa, arvonlisäverotonta hintaa.

Sopimuksen ja sen liiteasiakirjojen määräyksillä ei kuitenkaan voida syrjäyttää kuluttajansuojalain pakottavia säännöksiä.

Laskutus ja maksuehdot

Lasku työstä lähetetään sen jälkeen, kun suunnitelmat on saatettu asiakkaan käytettäväksi.

  • Maksuehdot 14 päivää netto.
  • Viivästyskorko: korkolain mukainen

Muut ehdot

Asiakkaan käyttöoikeus suunnitelmiin alkaa siitä päivästä, kun asiakas maksaa suunnittelua koskevan laskun. Käyttöoikeus koskee yhden pientalon rakentamista. Roti Oy:llä on oikeus käyttää suunnitteluprojektia referenssinä, kun suunnitelmat toimitettu.